Stránka o šľachtických rodoch
© Denis Pongrácz © Jozef Žiak - ISSN 1336-9040
Prihlasovacie meno: Heslo:
Menu
· Úvodná stránka
· Akcie
· Články
· Diskusia
· Historické veduty
· Informácie o rodoch
· Katalóg stránok
· Kontakt
· Mapy
· Mestá a obce
· Mortuáriá
· Obrazáreň
· Podpora stránky
· Registre
· Sídla šľachty
· Súpisy šľachty
· Zoznam zdrojov
Spriaznené stránky

Webmail
Náhodný obrázok z databázy

Rád Márie Terézie
Autor: J.Žiak
Téma: OstatnéRád Márie Terézie je najstarším záslužným rádom v Rakúsko-Uhorsku. Jeho história siaha do roku 1757, do obdobia krátko po bitke pri Kolíne, ktorá sa odohrala 18. júna toho roku. Bol najvyšším a medzi dôstojníkmi najviac ceneným vojenským vyznamenaním.

Veľkokríž s rádovou stuhou a rádovou hviezdou

Už okolo roku 1750 existovali návrhy na založenie zvláštneho vojenského rádu, ktorým mala byť zvýšená prestíž vojenskej služby. Založenie tohto rádu, označovaného ako "Militärischer Ehren Orden" však nikdy nebolo uskutočnené.
 
Dňa 18. júna 1757 v bitke pri Kolíne porazili rakúske vojská pruskú armádu a tým zlepšili beznádejne vyzerajúci stav akým sa pomaly ale isto vyvíjala sedemročná vojna. Na oslavu tejto udalosti sa cisárovná rozhodla založiť záslužný rád, ktorým by boli dekorovaní dôstojníci cisárskej armády za výnimočnú osobnú statočnosť v boji a za zvláštne vojenské činy vykonaním ktorých došlo ku významnému zvratu vo vojenskej akcii. Tento rád bol udeľovaný nezávisle na hodnosti, pôvode, spoločenskom postavení a náboženskom vyznaní dekorovanej osoby.
 
Pôvodne mal rád dve triedy, malý kríž (neskôr rytiersky kríž) a veľkokríž. Neskôr, dňa 15. októbra 1765 rozšíril cisár Jozef II. tento rád na tri triedy a nositeľom veľkokrížov udelil aj rádovú hviezdu.
Rádovú insígniu tvoril zlatý rovnoramenný bielosmaltovaný kríž, v strede ktorého sa nachádzal okrúhly bielosmaltovany štítok, na ktorého averze sa v strede nachádzalo okrúhle červené pole predelené strieborným (bielym) brvnom. Okolo tohoto okrúhleho pola sa v kruhopise nachádza zlatý text FORTITUDINI (Statočnosť). Reverz stredového štítku bol orámovaný zelenosmaltovaným krúžkom v strede ktorého sa na bielosmaltovanej ploche nachádzal zlatý monogram tvorený písmenami F M T (František a Mária Terézia).
 
Malý kríž po roku 1765 označovaný ako rytiersky kríž mal rozmery 30x30 milimetrov a zavesený bol na červenobielej stuhe (červené okraje a biely stred), ktorá sa nosila prevlečená cez gombíkovú dierku, no neskôr býval rytiersky kríž zavesený na klasickej trojuholníkovej stuhe (červenobielej) podobnej trojuholníkovým stuhám používaným pri ostatných vyznamenaniach. Komandérsky kríž používaný od roku 1765 tvorila rádová insígnia s krížom s rozmermi 45x45 milimetrov, ktorá bola nosená na červenobielej nákrčnej stuhe. Najvyšším stupňom bol veľkokríž, ktorý bol tvorený rádovým krížom s rozmermi 60x60 milimetrov zavesenom na veľkej rádovej červenobielej stuhe širokej 105 milimetrov, ktorá sa nosila prevesená od pravého ramena ku ľavému boku. Po roku 1765 bola ku stuhe s veľkokrížom udelovaná aj hviezda tvorená rádovým krížom so zeleným vencom. V niekoľkých výnimočných prípadoch bola ku rádu I. triedy udelená briliantová rádová hviezda.
 

Malý kríž, neskôr označovaný ako rytiersky kríž

Rádový sviatok bol stanovený na sviatok svätej Terézie (15. októbra). Rád bol udeľovaný počas rádových promócií, ktorým predsedal vládnucí cisár, ako hlava rádu. Počas jednej promócie mohol byť rád udelený aj niekoľkým desiatkam dôstojníkov.
 
Získaním rádu dekorovaná osoba zároveň získala nárok byť povýšená do šľachtického stavu v prípade, že už predtým nepochádzala zo šľachtického rodu. Pokiaľ zo šľachtického rodu pochádzala, získavala nárok na udelenie vyššieho šľachtického titulu. Zároveň nositeľ rádu získaval doživotnú rentu, ktorej výška bola určená triedou udeleného rádu a obdobím kedy bol rád udelený. Okrem renty získaval nositeľ rádu doživotné právo na prístup ku cisárskemu dvoru.
 
Pokiaľ nositeľ malého (neskôr rytierskeho) kríža získal vyšší stupeň rádu, bol povinný odovzdať rádovú insígniu s nižším stupňom rádovej kapitule. Rovnako aj v prípade úmrtia nositeľa rádu, bolo povinnosťou jeho dedičov, prípadne povinnosťou vykonávateľa testamentu odovzdať rádovú insígniu rádovej kapitule. Odovzdané insígnie bývali často rádovou kapitulou udeľované ďalším novým členom rádu, čo spôsobovalo, že niektoré insígnie boli počas histórie rádu, udelené aj niekoľkým členom v rozmedzí mnohých rokov.
 
Počas histórie rádu sa konalo 195 rádových promócií. Prvá promócia sa konala 7. marca 1758 a bolo na nej udelených 14 malých krížov a 4 veľkokríže. Veľkokríže na tejto promócii získali: poľný maršál knieža Karol von Lothringen, poľný maršál gróf  Leopold Daun, generál

Klasická rádová hviezda

Briliantová rádová hviezda

jazdectva gróf František Nádasdy de Fogaras a generálporučík Andreas Hadik von Futak. Malé kríže na prvej promócii získali: Karl barón Amadei, Silvius barón Bojanovszky, Karl gróf D´ayasasa Fridrich barón Elmendorf, Mikuláš gróf Eszterházy de Galántha, Franz barón Jahnus von Eberstädt, František knieža Kinski, Gideon barón Laudon, Franz markíz Los Rios, Ondrzej gróf Poniatowski, Jozef gróf Saint Ignon, Klaudius barón Sincere, Johan gróf von Stahremberg a Fridrich gróf Weid-Runkel.
 
 
Posledná rádová promócia pred rozpadom Rakúsko-Uhorska, ktorej predsedal cisár sa konala 2. októbra 1918 ( 185. promócia) a bolo pri nej udelených 5 rytierskych krížov a jeden komandérsky kríž. Po rozpade Rakúsko-Uhorska previedol Karol I. svoje právomoci na rádovú kapitulu, čím sa vzdal funkcie hlavy rádu. Neskôr sa konalo ešte 10 rádových promócií, pričom poslednou sa stala 195. promócia, ktorá sa konala 3. októbra 1931. Na tejto poslednej promócii bolo udelených 6 rytierskych krížov. Ako posledný bol na tejto promócii dekorovaný poručík Arpád Taby čím sa stal posledným, komu bol udelený pôvodný rád Márie Terézie. Na konci tejto promócie sa rádová kapitula dohodla, že už nikdy nebude rád Márie Terézie udeľovaný. 
 
 
Posledným žijúcim nositeľom rádu bol poručík Gottfried barón Banfield, ktorý získal rytiersky kríž 17. augusta 1917 na 180-tej promócii. Barón Banfield zomrel 23. septembra 1986 a jeho smrťou celkom zanikol Rád Márie Terézie.
 
Počas histórie rádu bolo jeho nositeľmi 1240 osôb, ktorým bolo udelených 1039 rytierskych, 140 komandérskych krížov a 61 veľkokrížov. Postupne všetky tri triedy rádu získalo 9 jeho nositeľov: Jozef barón von Alvintzy, Johann barón von Beaulieu, Jozef gróf Ferraris, Fridrich knieža Hohenlohe Kirchberg, Maximilián gróf Baillet, Johann knieža Lichtenstein, Karol gróf Pellegrini, Josef gróf Radetzky a Karel Filip ze Schwarzenberku. Veľkokríž s briliantovou hviezdou bol udelený šiestim nositeľom: Gideon barón Laudon (1758 na 3. promócii), Josias prinz Sachsen-Coburg (1789 na 16. promócii), arcivojvoda Karol von Habsburg-Lothringen (1793 na 26. promócii), Leopold gróf Sternberg (1850 na 157. promócii), Johan von Appel (1860 na 159. promócii) a Gejza Fejérváry de Komlós Keresztes(1860 na 159. promócii).
 
Neskôr sa pokúsil Miklós Horthy de Nagybánya v rámci svojej pozície regenta maďarska obnoviť rád, ale ku jeho právoplatnému obnoveniu nedošlo a jediný kto bol týmto novým rádom Márie Terézie dekorovaný bol generálmajor Kornél Oszlányi v roku 1944.
    

Joseph von Wukassovich

(ukážka staršieho spôsobu nosenia malého kríža na stuhe cez gombíkovú dierku)

Paul von Wernhardt

(ukážka novšieho spôsobu nosenia malého kríža na trojuholníkovej stuhe)

Josip Jelachich

(ukážka nosenia komtúrskej nákrčnej insígnie)

Josef Radetzky

(ukážka nosenia veľkokríža a rádovej hviezdy)
   

Súvisiace články


Seriál: Rády a vyznamenania

Vojenský záslužný kríž (Militärverdienstkreuz – MVK)
Ordo Stellatae Crucis - Rád Hviezdneho kríža
Rád Márie Terézie
Duchovný záslužný kríž (Geistliches Verdienstkreuz – Piis Meritis)

Zoznam seriálov

 
Za obsah komentárov je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.

Re: Rád Márie Terézie )
Od: pfziska - Pondelok, 02.11. 2009 - 20:06:30
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.progeneris.com
existuje aj na nete nejaky zoznam nositelov?
Re: Rád Márie Terézie )
Od: Jozef - Utorok, 03.11. 2009 - 12:28:57
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.kosztolanyi.com
 
kedysi som to dostal ako excelovy subor, poslem ti to
Re: Rád Márie Terézie )
Od: pfziska - Utorok, 03.11. 2009 - 15:27:24
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.progeneris.com
 
ok. diky.
Re: Rád Márie Terézie )
Od: Gyurta - ©tvrtok, 26.11. 2009 - 14:11:16
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
Prosím Vás, bolo by možné tento zoznam zverejniť ne tejto stránke?
Re: Rád Márie Terézie )
Od: Jozef - ©tvrtok, 26.11. 2009 - 14:38:30
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.kosztolanyi.com
 
zial nebolo, niesom jeho autorom, takze by som ho nemohol zverejnit, ale pokial chcete, nieje problem mi poslat mena ake chcete vyhladat a ja vam napisem ci sa tam nachadza taka osoba a pokial sa nachadza tak informaciu o triede radu a datume udelenia.
Re: Rád Márie Terézie )
Od: Gyurta - ©tvrtok, 26.11. 2009 - 18:05:21
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
Poprosil by som v tom zozname vyhľadať mená Gyurta, Benyo a Domonkos
Re: Rád Márie Terézie )
Od: Jozef - ©tvrtok, 26.11. 2009 - 19:47:47
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.kosztolanyi.com
 
zial ani jedno z tychto mien
Re: Rád Márie Terézie )
Od: Gyurta - Piatok, 27.11. 2009 - 13:50:36
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
Ďakujem

Re: Rád Márie Terézie )
Od: Miroslav - Nedeµa, 10.01. 2010 - 02:22:40
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.makety.szm.sk
Dobrý deň, nájde sa medzi nositeľmi rádu Márie Terézie niekto z rodu Forgách de Gymes a prípadne kedy? Ďakujem
Re: Rád Márie Terézie )
Od: Jozef - Nedeµa, 10.01. 2010 - 11:50:17
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.kosztolanyi.com
 
nie, medzi nositelmi radu nieje ziadny clen rodu Forgach

Re: Rád Márie Terézie )
Od: Ludek - Piatok, 23.07. 2010 - 15:06:02
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Seznam nositelu jsem nasel na madarske Wikipedii:

http://hu.wikipedia.org/wiki/Katonai_Mária_Terézia-rend

Re: Rád Márie Terézie )
Od: Eva Kowalska - ©tvrtok, 27.01. 2011 - 20:28:50
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Milý pán kolega, oceňujem kvalitnú stránku a množstvo informácií - zlepšujete sa stále viac...:-) ALE: tu hovorte o RADE, RADOCH, lebo rád je čosi iné. RAD=vyznamenanie, o tom píšete! Rád=združenie ľudí, žijúcich spolu v rámci cirkevnej komunity (rád pavlínov, františkánov atď.). Prejdite to celé a použite funkciu nahradiť...dúfam, že ste sa neurazili, ale v tomto prípade 1 písmeno spraví veľkú šarapatu...:-)))
     
 
© Denis Pongrácz         © Jozef Žiak          ISSN 1336-9040
Stránka je optimalizovaná na rozlíšenie 1024x768
www.slachta.com   2005-2012