Stránka o šľachtických rodoch
© Denis Pongrácz © Jozef Žiak - ISSN 1336-9040
Prihlasovacie meno: Heslo:
Menu
· Úvodná stránka
· Akcie
· Články
· Diskusia
· Historické veduty
· Informácie o rodoch
· Katalóg stránok
· Kontakt
· Mapy
· Mestá a obce
· Mortuáriá
· Obrazáreň
· Podpora stránky
· Registre
· Sídla šľachty
· Súpisy šľachty
· Zoznam zdrojov
Spriaznené stránky

Webmail
Náhodný obrázok z databázy

GenealógiaPriama línia: Alexander Rudnay de Rudno oet Divék Újfalu
Autor: J.Žiak  GenealógiaPriama línia: Pavol Országh - Hviezdoslav
Autor: Rastislav Luz  BiografieJán Silván (1493-1573)
Autor: Milan Schlosser  

Významný básnik a hudobník slovenského pôvodu, ktorý ako prvý písal aj v materinskom jazyku. Svojím pôsobením výrazne ovplyvnil renesančnú duchovnú hudbu a poéziu v časti Uhorského a Českého kráľovstva. Ohľadom jeho miesta narodenia vzniklo viacero dohadov. Posmrtný epitaf na jeho rakve uvádza miesto narodenia Trnavu. Tento údaj bol spochybňovaný argumentom o autorstve jeho potomkov, ktorý uviedli - vzhľadom k už dlhej odluke od územia dnešného Slovenska - len skresleným vebálnym podaním. Niektorí historici uvádzajú "od Trnavy". Všeobecne uvádzaný údaj o jeho rodisku v obci Borová, v kontexte s dnešnou historiografiou obce a uvedený údaj o prvej písomnej zmienke o obci z r. 1589, tieto zdroje neguje. Obec Borová bola založená Mikulášom Pálfim v r. 1589 na neosídlenej pôde, pod názvom Joachimsthall. (pozn. autora)

OstatnéDuchovný záslužný kríž (Geistliches Verdienstkreuz – Piis Meritis)
Autor: Ivan Chudý  

Najvyšším rozhodnutím zo dňa 23. novembra 1801 (zverejnené 26. novembra toho istého roku) zriadil cisár František II. Záslužný kríž pre vojenských duchovných (Verdienstkreuz für Militär – Geistliche, podľa nápisu na stredovom medailóne nazývaný aj Piis Meritis) v dvoch triedach – zlatý a strieborný.

BiografieŽIVOT A DIELO JÁNA DERNSCHWAMA Z HRADICZINA ( 1494-1567)
Autor: Eva Borecká  

Osobe Jána Dernschwama, ktorý okrem zberateľstva , bol najmä významnou osobnosťou v dejinách slovenského baníctva, humanistom, cestovateľom, spisovateľom a politikom sa venujú mnohí autori, ktorí čerpajú svoje informácie najmä z podrobnej štúdie historikov Jána Kühndela a Ovidia Fausta. Odborníci z ďalších odvetví často úzko sledujú činnosť tejto osobnosti iba v rámci svojho vedného odboru. Ďalšie nové poznatky, by bolo možné získať štúdiom Dernschwamových poznámok, zaznamenaných v denníkoch a na margu kníh a jeho rozsiahlej korešpondencie s významnými osobnosťami danej doby. Jeho rozsiahla knižnica a vlastné diela sú uložené najmä v Národnej knižnici vo Viedni a vo fuggerovských archívoch v Augsburgu. Rytina jeho erbu, vyhotovená grafikom školy Albrechta Dürera sa nachádza v zbierkach Múzea užitých umení vo Viedni. Kniha opatrená jeho Ex libris sa nachádza aj na Slovensku v Slovenskom národnom archíve- archív bratislavskej kapituly.

84 článkov (17 strán, 5 článkov na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]

     
 
© Denis Pongrácz         © Jozef Žiak          ISSN 1336-9040
Stránka je optimalizovaná na rozlíšenie 1024x768
www.slachta.com   2005-2012