Stránka o šľachtických rodoch
© Denis Pongrácz © Jozef Žiak - ISSN 1336-9040
Prihlasovacie meno: Heslo:
Menu
· Úvodná stránka
· Akcie
· Články
· Diskusia
· Historické veduty
· Informácie o rodoch
· Katalóg stránok
· Kontakt
· Mapy
· Mestá a obce
· Mortuáriá
· Obrazáreň
· Podpora stránky
· Registre
· Sídla šľachty
· Súpisy šľachty
· Zoznam zdrojov
Spriaznené stránky

Webmail
Náhodný obrázok z databázy

Základy heraldiky I.
Autor: J.Žiak
Téma: HeraldikaZákladné časti erbu. Farby, kovy a kožušiny. Delenie štítu a základné heroldské figúry. Štítové polia a blazón.

 Heraldika je označenie pre náuku o erboch. Heraldikou sú stanovené základné pravidlá na tvorbu erbov.  

V priebehu krížových výprav, počas ktorých sa kresťanské vojská snažili dobiť a neskôr si udržať územie Jeruzaléma a Svätej zeme bolo potrebné aby bolo možné počas bojov rozoznať  bojovníkov v brnení.  Z tohto dôvodu si bojovníci začali na svoje štíty maľovať rôzne jednoduché znamenia, vďaka ktorým boli ľahko identifikovateľní. 

Základné časti erbu:

1- Štít
2- Prilbica
3- Klenot
4 - Prikrývadlá
5- korunka alebo točenica

 

Varianty jedného erbu s korunkou  a točenicou

 

V heraldike platia tieto základné pravidlá:

-          Pravidlo pravej a ľavej strany v tom zmysle, že sa erby maľujú a popisujú zo strany ich nositeľa, teda heraldické figúry ktoré sa z pohľadu pozorovateľa nachádzajú na pravej strane štítu sa zapisujú podľa pohľadu nositeľa, teda na ľavej strane.

-          Pravidlo farby a kovu, ktoré určuje, že vždy by mal byt kladený len kov na farbu, alebo farba na kov, nikdy nie kov na kov, prípadne farba na farbu. Pôvodne bolo v kladení kovu na kov len niekoľko výnimiek (napríklad erb Jeruzalémskeho kráľovstva alebo erb rodu Woja). Pravidlo farby a kovu sa v mladšej heraldike veľmi často porušovalo (hlavne v Uhorsku)

-          Pravidlo smeru klenotu voči prilbici a prilbice voči štítu. Podľa tohto pravidla musel byť klenot otočený tým istým smerom ako bola otočená prilbica. V prípade, že bol štít naklonený, musela byť v smere náklonu otočená aj prilbica a tomu smeru prispôsobený aj klenot erbu. Pokiaľ bol štít naklonený, nesmel niesť viac ako jednu prilbicu s klenotom. Pravidlo smeru prilbice a klenotu voči štítu bolo tiež často porušované.

-          Pravidlo postupu popisu erbu:

Popis erbu sa nazýva blazónovanie. Popis erbu vždy začína popisom štítového poľa po ktorom nasleduje popis heraldickej figúry. Pokiaľ je na štíte viac polí, tak sa vždy začína od pravého horného poľa a v prípade, že má erb aj srdcový (prípadne aj čestný alebo pupočný) štítok, tak sa s opisom začína od neho. Po opise obsahu štítu, sa popisuje klenot ( v prípade, že je klenotov viac, tak sa postupuje z ľavej strany doprava) a po popise klenotu sa popisujú prikrývadlá. Popis erbu musí byť stručný a výstižný.

 

Pokiaľ sa erb maľoval, tak sa používali stanovené farby na rozlíšenie varianty erbu, avšak keď bol erb vyrytý, vysekaný do kameňa, nachádzal sa na pečati a pod. tak nastal problém s označovaním farieb jednotlivých polí a figúr.  Pôvodne bol tento problém riešený tak, že do jednotlivých polí sa vpisovali skratky textových označení farieb, alebo sa na označenie danej farby použil nejaký symbol.

Po roku 1638 zaviedol jezuita Silvester Petra Sancta do heraldiky grafické označovanie farieb šrafovaním, ktoré sa používa dodnes. 

 

Heraldika pozná štyri základné farby:

 

červená
modrá
zelená
čierna

 

                        

                  Neskôr boli používané aj daľšie farby:

 

hnedá
purpurová
prirodzená

 

Ako "prirodzená" sa označovala farba, ktorou sa vyfarbovali nekryté časti ľudských postáv.

 

Okrem farieb sa používajú aj tri kovy (pôvodne len zlato a striebro, neskôr bolo doplnené železo):

 

zlato
striebro
železo

 

 

Na zdobenie erbov sa využívali aj kožušiny:

 

hermelín

kožušina z kuny

kožušina z veveričky

 

Pri tvorbe najstarších erbov sa využívalo najzákladnejšie delenie štítu a základné heroldské figúry :

štiepený štít

delený štít

spoločným použitím štiepenia a delenia vznikne štvrtený štít

šikmo delený

kosmo delený

spoločným použitím šikmého a kosmého delenia vznikne šikmo štvrtený štít

kôl

brvno

spoločným použitím kolu a brvna vznikne heroldský kríž

šikmé brvno

kosmé brvno

spoločným použitím šikmého a kosmého brvna vznikne ondrejský kríž

hrot

klin

využitím hrotu a klinu vznikne klinový kríž

pílové delenie štítu

vlnovkové delenie štítu

delenie štítu cimburím

heraldický lem

krokva

 

Heraldika zároveň určuje aj členenie erbových polí:

ABC - hlava štítu
DEF - brvno štítu
GHI - päta štítu

ADG - pravý bok
BEH - kôl
CFI - ľavý bok


1 - srdcový štítok
2 - čestný štítok
3 - pupočný štítok
(v tomto poradí sa štítky aj popisujú)
Ukážka blazónu jednoduchého erbu:Popis erbu: v modrom štíte na zelenej pažiti doľava otočený vztýčený strieborný jeleň so zlatou zbrojou. Klenotom je na turnajovej prilbici z koruny vyrastajú doľava otočený strieborný jeleň so zlatou zbrojou. Prikrývadlá sú strieborno modré.

 


 

 

 
Za obsah komentárov je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.
     
 
© Denis Pongrácz         © Jozef Žiak          ISSN 1336-9040
Stránka je optimalizovaná na rozlíšenie 1024x768
www.slachta.com   2005-2012