Stránka o šžachtických rodoch
Š Denis Pongrácz Š Jozef Žiak - ISSN 1336-9040
Prihlasovacie meno: Heslo:
Menu
· Úvodná stránka
· Akcie
· Články
· Diskusia
· Historické veduty
· Informácie o rodoch
· Katalóg stránok
· Kontakt
· Mapy
· Mestá a obce
· Mortuáriá
· Obrazáreň
· Podpora stránky
· Registre
· Sídla šžachty
· Súpisy šžachty
· Zoznam zdrojov
Spriaznené stránky

Webmail
Náhodný obrázok z databázy

Diskusia 
 FAQFAQ   HžadaHžada   Zoznam užívatežovZoznam užívatežov   Užívatežské skupinyUžívatežské skupiny   RegistráciaRegistrácia 
 NastavenieNastavenie   Súkromné správySúkromné správy   PrihláseniePrihlásenie 

Nieco na doplnenie rodu BUTTLER báró.

 
odosla novú tému   Odpoveda na tému    Obsah fóra -> Pripomienky a návrhy
Zobrazi predchádzajúcu tému :: Zobrazi nasledujúcu tému  
Autor Správa
Vladimir Bakos
Kapitán
Kapitán


Zaregistrovaný od: 12. 07. 2007
Príspevky: 158
Bydlisko: Vežky Krtiš,źuboriečka

PríspevokZaslal: št august 30, 2007 20:41    Predmet: Odpoveda s citátom

Tu v taliansku,sa toho moc neda zistit,o uhorskej slachte. Wink
No nieco este mam,od niektorich slovakov.

S pozdravom Vladimir Bakos.
_________________
Zaujimam sa,o rody Bakos, Liska, Kovaly, Michna. vladimirbakos@gmail.com
Návrat hore
Zobrazi informácie o autorovi Odosla súkromnú správu Zobrazi autorove WWW stránky
Vladimir Bakos
Kapitán
Kapitán


Zaregistrovaný od: 12. 07. 2007
Príspevky: 158
Bydlisko: Vežky Krtiš,źuboriečka

PríspevokZaslal: št august 30, 2007 20:34    Predmet: Odpoveda s citátom

Asi takto.
Co poviete.

Gróf Buttler János.
Az 1832–6. évi országgyűlési időszaknak a vármegyét közelebbről érdeklő epizódjaként tünt fel gróf Buttler Jánosnak, a vármegyében másfél évszázad alatt meggyökeresedett indigena főnemes család utolsó férfisarjának, a Ludovika Akadémiára tett nagyszerű alapítványa. Erdőteleken 1835. évi május 18-án kelt alapítólevelével 126.666 pengőforintot ajánlott meg ez intézetre, mely alapítvány az 1812. évi 2. t.-czikkbe iktatott korábbi alapítványával az akkori tervezet szerint 20 ifjú eltartására volt elegendő. E 20 alapítványihelyre a bemutatás jogát 13 vármegye között osztotta meg akként, hogy Heves, Ung, Pest, Nógrád, Bihar, Borsod és Szabolcs 2-2, Gömör, Zemplén, Abaúj, Torna, Bereg és Ugocsa 1–1 ifjút mutathassanak be. Az országgyűlés ez alapítványt az 1836. évi 40. t.-czikkel az ország törvényei közé iktatta, a vármegye pedig hálából megfestette a nagylelkű gróf életnagyságú aczképét.
Mikor az országgyűlést feloszlatták, hazatért Pozsonyból Pyrker is s 1836. évi június 21-én, midőn a követek az országgyűlésen teljesített munkásságukról beszámoltak, átvette a megyegyűlés vezetését s a rendek sürgetése ellenében nyiltan kijelentette, hogy tisztújítást mindaddig nem fog tartani, míg a Keglevich és társai ellen indított fenyítőper sorsa végleg el nem dől.
Fenyegetését be is váltotta! Készebb volt főispáni helytartó kinevezése iránt felterjesztést tenni, mintsem hogy építőszéket tartson. A rendek az 1837. évi június 26-iki közgyűlésen vették hírét, hogy Pyrker kérelmére Gombos Imre kanczelláriai tanácsost a vármegye főispáni helytartójává nevezték ki. A rendek magyar nyelvű feliratban emeltek óvást az adminisztrátor küldése ellen, de azért minden előkészületet megtettek Gombos fogadtatására, még üdvözlő küldöttségeket is választottak. Ugyene gyűlésen értesültek a rendek, hogy a király megengedte a vármegyének a magyar köriratú pecsét használatát. Minthogy azonban a czímerlevélben a természetes színű gólya helyett darú, a fehér-kék szőlő helyett vörös szőlő volt, helyesbítés végett visszaküldték a kanczelláriának. (1837. év 455. vmjkl., 1838. év 77. vmjkl.) Az okt. 9-én megejtett beiktatás a kinevezési okirat felolvasásával kezdődött, az eskütétel után a főispáni helytartó magasszárnyalású beszéde, majd Vratarics Károly főjegyző üdvözlése következett s a táblabírói kinevezésekkel zárult.
Az adminisztrátor konczilians viselkedése békét teremtett, lehetővé tette a közigazgatási ügyek higgadt tárgyalását. Az október 10-iki közgyűlésen – a jegyzőkönyv szerint „rend lévén minden dolgoknak lelke” – elhatározta a vármegye, hogy minden év utolsó közgyűlésén a jövő évi összes negyedévi közgyűlések határnapjai megállapíttassanak; elhatározta, hogy a kisgyűlések minden hó első napján, ha ez ünnep, a következő napon legyenek. Megszüntették az útigazgatói, két aladószedői, selyemtenyésztési felügyelői állásokat s helyettük szerveztek a tiszai járásban alszolgabírói, a gyöngyösiben esküdti, végül második tiszti alügyészi állást.

S pozdravom Vladimir Bakos.
_________________
Zaujimam sa,o rody Bakos, Liska, Kovaly, Michna. vladimirbakos@gmail.com
Návrat hore
Zobrazi informácie o autorovi Odosla súkromnú správu Zobrazi autorove WWW stránky
Jozef
Administrátor
Administrátor


Zaregistrovaný od: 01. 12. 2005
Príspevky: 1310
Bydlisko: Nemes Kosztolányi

PríspevokZaslal: št august 30, 2007 16:55    Predmet: Odpoveda s citátom

ono by sa obcas hodilo doplnit aj ZDROJ informacii.
Návrat hore
Zobrazi informácie o autorovi Odosla súkromnú správu Odosla E-mail Zobrazi autorove WWW stránky MSN Messenger
Vladimir Bakos
Kapitán
Kapitán


Zaregistrovaný od: 12. 07. 2007
Príspevky: 158
Bydlisko: Vežky Krtiš,źuboriečka

PríspevokZaslal: št august 30, 2007 16:52    Predmet: Na dolnenie,rodu Buttler. Odpoveda s citátom

Na dolnenie,rodu Buttler.

Buttler.
Buttler (Bárdányi és Erdőteleki báró és gróf). Eredeti neve Buttlar volt, ősi fészke pedig Islitz város, az oroszországbeli Kurland tartományban. János-József báró ezredes 1689-ben egri parancsnok. A nemességét tanúsító, Esterházy Pál nádor által kiállított, oklevelet 15691-ben, a magyar indigenatus adományozásáról szóló 1696 május 7-én kiadott oklevelet pedig ugyancsak 1696-ban hírdette a vármegye. 1692-ben megszerezte Alsó- és Felsőerdőteleket, Átányt, 1693-ban Pázmánd pusztát, később a serőhalmi, hanyi és tenki pusztákat. Mivel gyermekei nem voltak, unokaöcscsét János-Lajost 1701-ben örökbe fogadta. A magyarországi ág tulajdonképeni törzsének tehát ezt kell tekintenünk, a ki 1714-ben honfiúsítást, grófi rangot nyert. Bár két nejétől Heckenstal Zsófia Borbálától és Hallweil Anna Mária Eszter bárónőtől 12 gyermeke született, 1749-ben kelt végrendelete már csak egy fiúról Gábor-Rudolf-
Jakabról és 3 lányról emlékezik. Fia Gábor-Rudolf-Jakab megszerezte a bárdányi birtokot s testvérével együtt 1784-ben a „Bárdányi” előnevet kapta. Két neje volt, az első Buttler Erzsébet grófnő – kinek családneve úgylátszik Ficsenhaasen, – a másik Nagy Borbála. Első házasságából 4 fiú és 10 lány származott, de mindannyian mag nélkül haltak meg s így a család sírba szállt. A fiúk egyike volt János-Benedek-Vilmos (1773–1845) – az utolsó férfisarj, – a ki főleg a Ludovika Akadémia javára tett fejedelmi alapítványával örökítette meg nevét. Hogy a család fénye fennmaradjon, Buttler Sándor gróf nevű rokonát a bajorországi Haimhausenból magához hívta s miután ez az ő beleegyezésével Borbála nővérének – Barkóczy Imréné bárónénak, – Imre fiától való unokáját Évát nőül vette, 1845. évi pótvégrendeletében szerzeményi javainak örökösévé tette.

S pozdravom Vladimir Bakos.
_________________
Zaujimam sa,o rody Bakos, Liska, Kovaly, Michna. vladimirbakos@gmail.com
Návrat hore
Zobrazi informácie o autorovi Odosla súkromnú správu Zobrazi autorove WWW stránky
Vladimir Bakos
Kapitán
Kapitán


Zaregistrovaný od: 12. 07. 2007
Príspevky: 158
Bydlisko: Vežky Krtiš,źuboriečka

PríspevokZaslal: st august 29, 2007 21:04    Predmet: Nieco na doplnenie rodu BUTTLER báró. Odpoveda s citátom

BUTTLER JÁNOS-LAJOS báró, később gróf sz. 1679. Islitz † 1752. október 30. Erdőtelek. 1. n. Heckenstal Zsófia Borbála. 2. n. Hallweil Anna Mária Eszter bárónő;1-től: Anna Gabriella Ilona sz. 1714. május 11. Orsolya apácza;Antal Lajos Judás Tádé sz. 1716. jul. 9. † febr. 3.;Mihály Simon tádé;Zsófia Eleonora apácza;ikrek sz. 1717. szeptember 4.;Mária Erzsébet f. Serrier Péter-Richard ezredes, egri parancsnok esk. 1742. junius 16.;2-tól: Gábor Rudolf Jakab sz. 1722. márcz. 30. † 1792. jul. 20. 1. n. gr. Buttlár Erzsébet esk. 1754. jul. 27. Salgallen. 2. n. Nagy Bóra;János Antal Frigyes;Mária Magda Erzséb. Eszter;ikrek sz. 1723. május 9.;Rafael György Imre sz. 1726. nov. 5. † 1740. nov. 10.;Károly György János sz. 1728. október 19. †;Mária Antonia sz. 1732. május 19. f. gr. Fiquelmont Károly-Jakab lotharingiai százados esk. 1749. decz. 20.;Mária Ignátia sz. 1733. julius 31. f. b. Rannel Jakab esk. 1751. julius 15.;1-től: Erzsébet Judit sz. 1755. máj. 13. f. Dormer János kap., majd angol lord;Lajos Gábor Lőrincz sz. 1756. nov. 3. † 1791. augusztus 9. Bárdány;Anna Krisztina sz. 1758. márczius 27. †;Julia Bóra sz. 1760. ápril 3. f. Laczkovics György esk. 1786.;Anna Magda sz. 1761. ápr. 25. f. báró Horváth Antal esk. 1786.;Amália Eleonora sz. 1764. junius 24. ,;Borbála Antónia sz. 1766. jan. 18. f. báró Barkóczy Imre esk. 1787.;Mária Bóra sz. 1767. máj. 5. †;Mátyás Henrik Jakab sz. sz. 1769. febr. 25. †;Mária Zsuzsi sz. 1770. febr. 12. †;Tamás Frigyes Jakab sz. 1771. szept. 18. †;János Benedek Vilmos sz. 1773. febr. 25. † 1845. május 3. Dobóruszkán cs. és kir. kamarás n. gr. Deőry Katalin esk. 1792. febr. 5.;Klára Ilona Krisztina sz. 1774. augusztus 22. †

S pozdravom Vladimir Bakos.
_________________
Zaujimam sa,o rody Bakos, Liska, Kovaly, Michna. vladimirbakos@gmail.com
Návrat hore
Zobrazi informácie o autorovi Odosla súkromnú správu Zobrazi autorove WWW stránky
Zobrazi príspevky z predchádzajúcich:   
odosla novú tému   Odpoveda na tému    Obsah fóra -> Pripomienky a návrhy Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Prejdi na:  
Nemôžete odosiela novú správu do tohto fóra
Nemôžete odpoveda na správu v tomto fóre
Nemôžete upravova svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete maza svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete hlasova v tomto fóre


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
     
 
© Denis Pongrácz         © Jozef Žiak          ISSN 1336-9040
Stránka je optimalizovaná na rozlíšenie 1024x768
www.slachta.com   2005-2012