Stránka o šžachtických rodoch
Š Denis Pongrácz Š Jozef Žiak - ISSN 1336-9040
Prihlasovacie meno: Heslo:
Menu
· Úvodná stránka
· Akcie
· Články
· Diskusia
· Historické veduty
· Informácie o rodoch
· Katalóg stránok
· Kontakt
· Mapy
· Mestá a obce
· Mortuáriá
· Obrazáreň
· Podpora stránky
· Registre
· Sídla šžachty
· Súpisy šžachty
· Zoznam zdrojov
Spriaznené stránky

Webmail
Náhodný obrázok z databázy

Predsedovia uhorskej komory

Mikuláš Gerendy

1527-1530

Štefan Femplinger de Zichan

1531-1537

Albert Pereghi

1537-1546

Blažej Váradi

1547-1549

František Thurzo

1549-1556

Ján Deseőffy de Csernek

1557-1561

Ján Ujlaki

1561-1568

Štefan Radetius

1568-1586

Štefan Fejérkeőy

1587-1596

Štefan Szuhay

1596-1612

Ladislav Pethe de Hethes

1612-1619

Gašpar Horváth

1619-1624

Pavol Pálffy

1625-1646

Gašpar Lippay de Zombor

1646-1653

Juraj Rakoviczký

1653-1655

Michal Majthényi de Kesselökö

1655

Štefan Zichy

1655-1671

Leopold Kollonich

1671-1684

Krištof Erdődy

1684-1704

Melichar Gans

1704-1709

Alexander Erdődy

1709-1718

Ján Veicher de Grueb

1720

Juraj Erdődy

1720-1748

Anton Grassalkovich

1748-1771

Ján Erdődy

1772-1782

Krištof Niczky de Eadem

1782

František Balassa

1783-1785

Anton Jankovich de Daruvár

1786-1788

Jozef Ürményi de Eadem

1788-1789

Alexander Széchen de Temerin

1789-1808

Ondrej Semsey de Semse

1808-1814

Jozef Majláth de székhely

1814-1825

Karol Zichy

1825-1836

Gabriel Keglevich de Buzin

1836-1842

Alojz Mednyánszky

1842-1844

Mikuláš Széchen de Temerin

1844-1848


Copyright © Stránka o šžachtických rodoch
Všetky práva vyhradené

Publikované: 08.10. 2006 (7428 čitatežov)

[ Spä ]
     
 
© Denis Pongrácz         © Jozef Žiak          ISSN 1336-9040
Stránka je optimalizovaná na rozlíšenie 1024x768
www.slachta.com   2005-2012