Stránka o šľachtických rodoch
© Denis Pongrácz © Jozef Žiak - ISSN 1336-9040
Prihlasovacie meno: Heslo:
Menu
· Úvodná stránka
· Akcie
· Články
· Diskusia
· Historické veduty
· Informácie o rodoch
· Katalóg stránok
· Kontakt
· Mapy
· Mestá a obce
· Mortuáriá
· Obrazáreň
· Podpora stránky
· Registre
· Sídla šľachty
· Súpisy šľachty
· Zoznam zdrojov
Spriaznené stránky

Webmail
Náhodný obrázok z databázy

Župani Tekovskej stolice 1124-1889

Ottmar1124-1129
Peter1156
Juraj1156
Moch1208
Rudolf 1214
Hanno1219
Šimon1221
Peter1226
Lukáš1229-1230
Gyet syn Gyetov1236-1240
Verner1246
Henrich Preussel1264
Herrand syn Dionýza1274
Joachim1275
Štefan syn Matúša z rodu Čák1275-1276
Šimon1277
Pavol1279
Demeter z rodu Hunt-Poznan1280-1282
Ján1281
Gregor1291
Tomáš z rodu Hunt-Poznan1295
Akoš1299
Benedikt1299
Tomáš z rodu Hunt-Poznan1300
Ondrej1307
Tomáš z rodu Aba1310-1319
Julius z Topolčianok1319-1321
Imrich de Beche1321-1333
Veszós syn Imricha de Beche1334
Töttös syn Imricha de Beche1335-1343
Mikuláš syn Tomáša z rodu Aba1346
Mikuláš Konth1347
Ladislav syn Vavrinca z rodu Ratoldovcov1349-1360
Mikuláš Ujlaki1368
Ján1369
magister Štefan zo Šimonovian1375
Štefan1381
Žigmund z Levíc1396-1400
Mikuláš Soboňa1401
Peter Čech z Levíc1401-1436
Ladislav z Levíc1443-1453
Michal Országh1474-1483
Peter Forgách1490-1503
Žigmund z Levíc1503-1526
Žigmund Dóczy1526
Žigmund z Levíc1527-1529
František Forgách1531
Juraj Forgách1537
Gabriel z Levíc1538-1542
Imrich Telekessy1554
Štefan Dobó1558-1569
František Dobó1585-1603
Ondrej Dóczy1604-1626
Mikuláš Forgách1626-1636
František Forgách1636-1647
Gašpar Lippay1650-1652
ostrihomský arcibiskup Juraj Lippay1653-1657
Ján Lippay1653-1657
ostrihomský arcibiskup Juraj Szelepcsényi 1680-1685
Juraj Erdödy1686-1713
Juraj Erdödy1713-1758
František Koller1759-1785
Jozef Ürményi1785-1787
Gabriel Prónay1787-1788
Anton Brunswick de Korompa1788-1795
Ignác Almássy1796-1812
Gabriel Berényi1812-1823
Ján Keglevich1823-1825
Ladislav Majthényi1839-1848
Jozef Justh de Neczpal1848
Ladislav Majthényi1849
¼udovít Boronkay1849
Maximilián Nevéry1849
Dionýz Mártonffy1849-1852
Gejza Mednyánszky1852-1856
Jozef Reisz1856-1857
Štefan Pálffy de Erdöd1857-1859
Kazimír Tarnóczy1860-1861
Augustín Majthényi1862-1865
Ladislav Majthényi1865-1866
Pavol Rainer1867-1871
Viliam Migazzi1871-1875
Štefan Mailáth1875-1889
Ján Kazy1889


Copyright © Stránka o šľachtických rodoch
Vąetky práva vyhradené

Publikované: 20.09. 2006 (5585 čitateľov)

[ Späť ]
     
 
© Denis Pongrácz         © Jozef Žiak          ISSN 1336-9040
Stránka je optimalizovaná na rozlíšenie 1024x768
www.slachta.com   2005-2012