Stránka o šľachtických rodoch
© Denis Pongrácz © Jozef Žiak - ISSN 1336-9040
Prihlasovacie meno: Heslo:
Menu
· Úvodná stránka
· Akcie
· Články
· Diskusia
· Historické veduty
· Informácie o rodoch
· Katalóg stránok
· Kontakt
· Mapy
· Mestá a obce
· Mortuáriá
· Obrazáreň
· Podpora stránky
· Registre
· Sídla šľachty
· Súpisy šľachty
· Zoznam zdrojov
Spriaznené stránky

Webmail
Náhodný obrázok z databázy

Mapa členenia Uhorska

Uhorsko bolo členené na 71 stolíc

Abovsko-Turnianska  stolica (Abaúj-Torna), Aradská  stolica (Arad), Báčsko-bodrocká  stolica (Bács-Bodrog),  Baraňská  stolica (Baranya), Békešská  stolica (Békés), Berežská  stolica (Bereg),  Bihárska  stolica (Bihar),  Bjelovarsko-križevatská  stolica (Belovár-Körös), Boršodská  stolica (Borsod), Brašovská  stolica (Brassó), Bratislavská  stolica (Pozsony), Bystricko-nasodská  stolica (Beszterce-Naszód), Čanadská  stolica (Csanád), Čická  stolica (Csík), Čongrádska  stolica (Csongrád),  Dolnobelehradská  stolica (Alsó-Fehér), Fogarašská  stolica (Fogaras), Gemersko-malohontská  stolica (Gömör-Kishont), Hajducká  stolica (Hajdú), Háromsecká  stolica (Háromszék), Hevešská  stolica (Heves),  Hontianska  stolica (Honth /Hont), Huňadská  stolica (Hunyad), Jasovsko-veľkokumánsko-solnocká  stolica (Jász-Nagykun-Szolnok), Klužská  stolica (Kolozs), Komárňanská  stolica (Komárom), Krašovsko-Severinská  stolica (Krassó-Szörény), Licko-krbavská  stolica (Lika-Krbava), Liptovská  stolica (Liptó), Malokykulská  stolica (Kis-Küküllõ), Marmarošská  stolica (Máramaros),  Marušsko-turdská  stolica (Maros-Torda), Modrušsko-skorjecká  stolica (Modrus-Fiume), Mošonská  stolica (Moson), Nitrianska  stolica (Nyitra), Novohradská  stolica (Nógrád), Oravská  stolica (Árva), Ostrihomská  stolica (Esztergom), Pešťsko-pilišsko-šoltsko-malokumánska  stolica (Pest-Pilis-Solt-Kiskun), Požecká  stolica (Pozsega), Rábska  stolica (Gyõr), Sabolčská  stolica (Szabolcs), Satumarská  stolica - Satmárska (Szatmár), Sibiňská  stolica (Szeben), Solnocko-dobocká  stolica (Szolnok-Doboka), Spišská  stolica (Szepes), Sriemska  stolica (Szerém), Stoličnobelehradská  stolica(Fejér), Šalajská  stolica/Siladská (Szilágy), Šarišská  stolica (Sáros), Šomodská  stolica (Somogy), Šopronská  stolica (Sopron), Tekovská  stolica (Bars), Temešvárska  stolica (Temes), Tolnianska  stolica (Tolna), Torontálska  stolica (Torontál), Trenčianska  stolica (Trencsén), Turčianska  stolica (Túrócz), Turdsko-araňošská  stolica (Torda-Aranyos), Udvarheľská  stolica (Udvarhely), Ugočská  stolica (Ugocsa), Užská  stolica (Ung), Varaždínska  stolica (Varasd), Veľkokykulská  stolica(Nagy-Küküllõ), Vesprémska  stolica(Veszprém),  Virovitická  stolica (Verõce), Záhrebská  stolica (Zágráb),Zalianska  stolica (Zala), Zemplínska  stolica (Zemplén),  Zvolenská  stolica (Zólyom), Železná  stolica - Vášska stolica (Vas)

 


Copyright © Stránka o šľachtických rodoch
Vąetky práva vyhradené

Publikované: 02.06. 2006 (28926 čitateľov)

[ Späť ]
     
 
© Denis Pongrácz         © Jozef Žiak          ISSN 1336-9040
Stránka je optimalizovaná na rozlíšenie 1024x768
www.slachta.com   2005-2012